Библиотека

  1. Почетна
  2.  » Библиотека

Најстарије књиге из школске библиотеке

Прва књига је „Њемачко – француски рјечник“, Ј. Грунер, издавач Рудолф Лехерс – Беч. Штампана је 1871. године. Књига има 436 страница, димензије 14×10 cm.

Друга књига носи наслов „Свјетски класици“, Том Џонс, Хенри Филдинг, издавач Диз. Београд. Штампана је 1945. године. Књига има 496 страница, димензије 20×14 cm.

Библиотека – ризница знања

 

Школска библиотека Основне школе „Никола Тесла“  се налази на самом улазу у школу и заузима простор од  70 квадратних метара. Библиотека ради у двије смјене, од 07 до 18 часова. Школска библиотека је центар за унапређивање разних облика и метода васпитно – образовног  рада, мјесто пријема и дистрибуције важних информација у школи.

Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм образовно-васпитног рада школе и обухвата:

– ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНУ ДЈЕЛАТНОСТ,

– БИБЛИОТЕЧКУ – ИНФОРМАЦИЈСКУ ДЈЕЛАТНОСТ,

– КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЈЕЛАТНОСТ и

– ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Библиотека тренутно располаже са 14113 књига подијељених на ученички и наставнички фонд. Ученички фонд књига је 11648, а то су сва дјела обавезне школске лектире и обухваћени су сви аутори предвиђени наставни планом и програмом. Стручне литературе су 2465 књиге из области историје, књижевности, математике и физике, педагогије, психологије, биологије, хемије, страних језика итд. Библиотека посједује и некњижну грађу (цд, двд).

У библиотеци је уређен читаонички простор и интернет кутак за ученике. На почетку сваке школске године врши се упис нових чланова у библиотеку, а тренутно их има 1090.

Дјеца наше школе радо посјећују библиотеку, како за читање домаће лектире тако и књига које нису прописане наставним планом и програмом. Сваке школске године бира се најбољи читалац  библиотеке, а за Дан школе бива награђен књигом и дипломом.

У библиотеци се тренутно ради  на увођењу  COBISS  програма за обраду књижног фонда којим се модернизује библиотечко пословање и омогућује корисницима боље сналажење у фонду. Све библиотеке, па тако и школске, морају се прилагођавати захтјевима времена.

Припремила: Љубинка Винчић, библиотекар