О школи

  1. Почетна
  2.  » О школи

Школа данас

Данас је ЈУ Основна школа „Никола Тесла“ највећа школа на подручју општине Прњавор и међу највећим је основним школама у Републици Српској. Настава за ученике I – IX разреда изводи се у централној школи у Прњавору, а за ученике I – IV разреда и у подручним одјељењима у Мравици, Доњим Гаљиповцима и Грабик Илови. Зграда централне школе у Прњавору изграђена је 1979. године. Њена површина је 4760 м2 од чега је учионички простор 2499 м2. Централна школа има властити систем централног гријања на течно гориво. У згради је 15 универзалних учионица, 20 специјализованих, 2 школске радионице, 2 фискултурне сале, библиотека, зборница, канцеларије за управу школе, педагога и рачуноводствено-административно особље, кухиња, те просторија за помоћне раднике.
Објекат Подручног одјељења Мравица изграђен је 1971. године. Површина објекта је 240 м2. Реновирање, санација и уређење просторија завршени су 2003. године. Површина школског објеката у Доњим Гаљиповцима 230 м2. У Грабик Илови школски објекат је површине 250 м2.
Ове школске године (2014/15) наставу похађа 968 ученика 1. до 9. разреда, распоређених у 24 одјељења разредне и 20 одјељења предметне наставе. У школи ради и комбиновано одјељење специјалне наставе, а већ три године се организује и продужени боравак за групу ученика 1. до 3. разреда.
Радни колектив чини 106 радника, од којих је 8 стручних сарадника и радника у управи школе , 78 наставника и 20 осталих радника.
Опремљеност школе намјештајем, савременим наставним средствима и училима, и поред сталних напора да се стање побољша, није још на потребном нивоу. Школска библиотека располаже са 12000 књига.
Настава се у централној и подручним школама изводи у 2 смјене. Поред редовне, додатне, допунске и наставе језика народности Годишњим програмом рада школе предвиђен је и рад ваннаставних активности. Секције научно-предметног, спортског, културно-забавног подручја, те школски хор и оркестар постижу запажене резултате.
И поред недовољне опремљености училима и наставним средствима , настава и у централној школи и у подручним одјељењима се одвија у битно побољшаним условима што омогућује да се квалитет образовно-васпитног рада значајно унапређује. Наставници настоје да у методичко-дидактичком поступку извођења наставе примијене савремену наставну технологију и образовно-васпитне циљеве наставе реализују у складу са савременом педагошком теоријом и праксом. Релевантан показатељ квалитета наставе и ваннаставних активности јесу и добри резултати које наши ученици постижу на општинским, регионалним и републичким смотрама и такмичењима.
Планирамо да у наредном периоду даље унапређујемо образовно-васпитни процес, те ћемо посебну пажњу посветити набавци савремених наставних средстава и учила. Стручном усавршавању наставника, такође, ћемо посветити посебну пажњу како бисмо могли планиране задатке наставе што квалитетније реализовати.