Огласна табла

  1. Почетна
  2.  » 
  3. Огласна табла
  4.  » Позив за пријаву кандидата за ученика генерације

Позив за пријаву кандидата за ученика генерације

05.05.2022.

Позивамо одјељењске старјешине, одјељењске заједнице ученика, одјељењско вијеће школе, Савјет родитеља и Савјет ученика школе да предложе кандидата за ученика генерације. За ученика генерације бира се један ученик деветог разреда који је од другог до деветог разреда имао општи успјех одличан на крају школске године, примјерно владање током цјелокупног основног васпитања и образовања, те остварена постигнућа у ваннаставним и ваншколским активностима.

Приједлог кандидата за ученика генерације предлагач треба да достави у писаној форми Комисији за спровођење поступка за избор ученика генерације (педагогу школе) до сриједе, 18.05.2022.године, до 14.00 часова.

Кандидат је дужан да достави Комисији потребну документацију у оригиналу или овјереној копији до понедјељка, 23.05.2022. године до 14.00 часова.

Под документацијом коју је потребно доставити подразумијевају се: ђачка књижица, свједочанства о завршеним разредима, сертификати, увјерења, потврде, признања и друга документа којима се доказују постигнути успјех и постигнућа.

Непотпуну и неблаговремено достављену документацију Комисија неће узимати у разматрање.

Комисија за избор ученика генерације