Савјет родитеља

  1. Почетна
  2.  » Савјет родитеља

Чланови Савјета родитеља за шк. 2021/22. годину:

 

Редни

бр.

Име и презиме родитеља Разред и одјељење
1. Данијела Кресојевић I-1
2. Јасна Лазић I-2
3. Сандра Ђукарић I-3
4. Мира Гамбер II-1
5. Дуле Марјановић II-2
6. Јелена Винчић II-3
7. Јелена Пејаковић II-4
8. Жељко Бјелошевић III-1
9. Ивана Лебурић III-2
10. Ивана Сваток Малић III-3
11. Јелена Шушак IV-1
12. Предраг Митровић IV-2
13. Сњежана Кнежевић IV-3
14. Милан Војводић IV-4
15. Тања Симић – Гамбер V-1
16. Драгана Њежић V-2
17. Живана Топић V-3
18. Ивана Макивић V-4
19. Азмир Порча VI-1
20. Сњежана Бороденко VI-2
21. Жељка Бокур VI-3
22. Адмир Џаја VI-4
23. Сузана Живковић VII-1
24. Ружица Крајишник VII-2
25. Душанка Топић VII-3
26. Драгана Живанић VII-4
27. Невена Радмиловић VII-5
28. Вида Ђекић VIII-1
29.  Данијела Ружичић VIII-2
30. Јелена Марић VIII-3
31. Биљана Бошковић VIII-4
32. Алма Мухић IX-1
33. Велимир Антуновић IX-2
34. Мирјана Утјешановић IX-3
35. Томислав Дуртка IX-4
36. Ана Струхак IX -5
37. Дарија Милосавац

I-III-IV

МР.

38. Нихад Салиховић

II-V

МР.

39. Савка Голић

I-II-V

ГАЉ.

40. Стевка Станкић

III-IV

ГАЉ.

41. Далиборка Богдановић

I-III-V

ГР. ИЛ.

42. Миладинка Голић

IV-VI-VIII

ПО