Продужени боравак

 1. Почетна
 2.  » Продужени боравак

Продужени боравак у нашој школи постоји од школске 2012/13. године. Похађају га ученици првог, другог и трећег разреда. На почетку ове школске године (2021/2022) у продужени боравак је уписано 85 ученика. Формиране су три групе. Тренутно бројчано стање је 91 ученик. По групама, бројчано стање је: прва група, 30 ученика, друга 31 ученик и трећа 30 ученика. Водитељи продуженог боравка су професори разредне наставе.

Основни циљеви продуженог боравка као проширеног програма рада школе су да се кроз адекватне садржаје рада и активности задовоље образовне и васпитне потребе ученика, те да се подстиче развој њихових интересовања и креативности.

Задаци су:

 • безбједан боравак ученика у просторијама школе прије редовног васпитно-образовног процеса у школи,
 • развијање радних навика ученика,
 • развијање цјелокупне личности ученика, њихових индивидуалних и јединствених потенцијала,
 • развијање образовних, естетских и стваралачких способности ученика,
 • васпитавање ученика у здраве, социјално прилагођене и емоционално стабилне личности,
 • припреме дјеце за даље образовање,
 • развијање еколошких и здравствено-хигијенских навика,
 • унапређивање међусобне комуникације са наставницима,
 • задовољавање различитих интересовања ученика за игру и рад,
 • обезбјеђивање разноврсне и правилне исхране.

Основни садржаји рада у продуженом боравку су:

 • помоћ ученицима у учењу и изради домаће задаће ,
 • слободне активности
  • физичко-креативне (игре, спорт, рекреација),
  • хуманитарно-васпитне (однос према себи и другима, здрављу, околини и радним обавезама),
  • културно-естетске (културне и умјетничке),
  • образовне активности (језичко-комуникацијске и математичко-логичке, научне, технолошке) и
 • активан и пасиван одмор ученика.

Ученици из продуженог боравка активно учествују у свим манифестацијама које се организују у школи (приредбама, изложбама, акцијама…)

Просторни и материјално-технички услови 

Рад у продуженом боравку се одвија у три учионице. Због новонастале ситуације изазване појавом вируса Корона, спаваона продуженог боравка је прилагођена потребама и тренутно служи као учионица у којој бораве ученици треће групе. 

На располагању су нам:  трпезарија, школска фискултурна сала, школско двориште и игралиште.  

У учионици (број 20) налази се телевизор са осталом пратећом опремом (DVD и звучници). У учионици (број 17) налази се телевизор. У спаваони (учионици треће групе) налази се телевизор.  Учионице располажу дидактичким материјалима, реквизитима  и друштвеним играма . Учионице за продужени боравак имају 5 ормара и 11 полица које су распоређене по учионицама у којима одлажемо ученичке материјале.   У ходнику се налази седам ормара,  шест ормара користимо за потребе продуженог боравка. У школском дворишту су нам на располагању љуљашке и клацкалица.  

Дневни план активности у продуженом боравку за школску 2021/22. годину:

06:30-07:30 Пријем ученика и игре по жељи (ученици прве и друге смјене) 

07:30-08.00 Доручак (ученици прве и друге смјене) 

08:00-09:00 Израда домаће задаће ( ученици друге смјене) 

09:00-10:00 Слободна активност ( ученици друге смјене) 

10:00-11:00 Спавање или активан одмор (у току пандемије) ( ученици друге смјене) 

11:00-11:30 Игре по жељи (ученици прве и друге смјене ) 

11:30-12:30 Слободна активност ( ученици прве и друге смјене) 

12:30-13:00 Ручак ( ученици прве и друге смјене) 

13:00-14:00 Спавање или активан одмор (у току пандемије) (ученици прве смјене) 

14:00-15:00 Израда домаће задаће (ученици прве  смјене) 

15:00-16:00 Слободна активност и одлазак кући (ученици прве смјене) 

 Водитељи продуженог боравка:

 1. Дијана Малешевић
 2. Дијана Лукић
 3. Николина Стевановић
 4. Драгана Моравац
 5. Нада Сибинчић